Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bijeenkomst Platform Bronbemalen 'Bemalen onder de Omgevingswet' - 1 december 2023

Op vrijdagochtend 1 december a.s. vindt de volgende bijeenkomst van het Platform Bronbemalen plaats.

Thema: ‘Bemalen onder de Omgevingswet – wat er verandert voor het werkveld op 1 januari 2024’.
Locatie: Waterschap Rivierenland in Tiel.

Achtergrond
De langverwachte Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Die heeft impact op bemalingsprojecten. We willen inzicht geven in de veranderingen voor de activiteit bemalen en de daarbij behorende wijzigingen in de BRL SIKB 12000. Daarnaast gaan we, ter inspiratie, specifiek in op hoe onze gastheer, Waterschap Rivierenland, het nieuwe wettelijk kader implementeert.

Programma
De inhoudelijke focus van deze dag zal liggen op de veranderingen van het algemene landelijk beleid en de regelgeving met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. We behandelen vraagstukken zoals: welke veranderingen en mogelijkheden brengt de Omgevingswet voor waterschappen en bemalers? Wat is de ‘bruidsschat’ en waarom is dit van belang voor bemalen? Wat zijn de wijzigingen in de BRL 12000 in relatie tot de Omgevingswet? Welke rol speelt het Bal (Besluit activiteiten leefomgeving)? Het volledige programma volgt binnenkort.

Praktische informatie
We hebben dit keer alleen een ochtendprogramma. Het ontvangst is vanaf 09.00 uur en uiteraard is er een afsluitende netwerklunch (rond 13.00 uur) om met elkaar in gesprek te gaan.

Aanmelden
Meld je hier aan voor deze gratis bijeenkomst.

Gerelateerd