Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Geannuleerd: Een nieuwe lente, een nieuw dendrochronologisch geluid - 19 maart 2020

Kennisbijeenkomst donderdag 19 maart 2020, 12.30 – 17.30 uur
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Smallepad 5, Amersfoort)

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft besloten de kennisbijeenkomst over dendrochronologie op 19 maart aanstaande niet door te laten gaan, met het oog op de gezondheidsrisico's van het Coronavirus. De voorbereidingen worden voortgezet in een meer stabiele situatie. Het voornemen is om deze bijeenkomst in oktober dit jaar alsnog te laten plaatsvinden. Locatie en programma blijft dan hetzelfde! Een nieuwe datum wordt u zo spoedig mogelijk meegedeeld. We vertrouwen erop dat u hier begrip voor heeft.

Inleiding
Dendrochronologisch onderzoek kan voor archeologen, restauratoren, musea, particuliere eigenaren van houten kunstobjecten en schilderijen, bouwhistorici, kerkbeheerders, geschiedschrijvers, kunsthandelaren en vele anderen unieke informatie opleveren. Het bestuderen van de patronen van jaarlijks wisselende ringbreedten in hout, de dendrochronologie, is de meest precieze natuurwetenschappelijke dateringstechniek. Dendrochronologische datacollecties bevatten waardevolle informatie over bijvoorbeeld het klimaat en houttechnologie, het historische landschap en het gebruik daarvan, en de sociale economie. Het vastleggen, onderbouwen en delen van dendrochronologische gegevens is belangrijk voor ons cultureel erfgoed in publiek en particulier bezit.

Kennisbijeenkomst
Over de rijkdom aan kennis die dendrochronologisch onderzoek kan bieden, verzorgen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer/Centraal College van Deskundigen Archeologie en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten gezamenlijk een kennisbijeenkomst. Nut en noodzaak van goed dendrochronologisch onderzoek en het vastleggen en delen van goed gedocumenteerde meetgegevens is het onderwerp. Ingegaan wordt op vragen als: ‘Welke kennis levert dendrochronologie op over het cultureel erfgoed?’, ‘Hoe stel ik als eigenaar/opdrachtgever, archeoloog, museummedewerker of bouwhistoricus de juiste eisen aan een dendrochronologisch onderzoek?’, en ‘Welke kwaliteitseisen zijn te stellen aan de uitvoering van een dendrochronologische datering?’ Dit wordt belicht door een breed palet van sprekers, afkomstig uit de wereld van kunst, archeologie en architectuur. Afsluitend wordt een praktische handreiking met een checklist gepresenteerd en beschikbaar gesteld.

Laat u fascineren en ontmoet belangstellenden uit verschillende werkvelden in het cultureel erfgoed: archeologie, kunst en monumenten!

Klik hier voor het programma.

Gerelateerd