Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Impressie SIKB Jaarcongres 2019

Op naar 2031: teamdynamica cruciaal
Als íets toekomstbestendig zal blijken dan is het samenwerking, ‘voorafgegaan door optimale technieken, de ‘skills’, en goede protocollen, de ‘drills’, komt het uiteindelijk neer op ‘teamdynamica’, in de woorden van plenair spreker Marck Haerkens: ‘just culture’. Een cultuur die het mogelijk maakt om gemaakte fouten te delen, en om gezamenlijk daarvan te leren.

De deelnemers aan het SIKB Jaarcongres 2019 kregen een kijkje in twee keukens, een medische en een militaire keuken. Plenair spreker, chirurg en militair piloot Marck Haerkens, nam hen mee in het vakgebied van Human Factor en liet zien hoe het concept Crew Resource Management (waarbij het draait om het optimaal gebruiken van beschikbare mensen en middelen in teamverband) ook voor de wereld van bodem en ondergrond toekomstbepalend is. ‘Een organisatie functioneert goed als het beschikt over een hoogwaardige infrastructuur, over competente professionals en over functionele richtlijnen. Een organisatie functioneert excellent wanneer het teampresenteren en het systeemdenken als de kerncompetentie wordt beschouwd,’ aldus Haerkens. ‘Respect voort alle teamleden is daarbij essentieel. Crew Resource Management vergt allereerst draagvlak, van hoog tot laag binnen een organisatie. En reken op minstens een jaar voor een organisatie die omwenteling heeft gemaakt.’ Haerkens gaf de zaal mee om binnen de sector te gaan nadenken over een speciale standaard hiervoor.


Marck Haerkens

Gerelateerde onderwerpen