Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Themabijeenkomst 'Onderzoek van residuen op aardewerk in de archeologische praktijk' op 28 maart 2019

Op donderdag 28 maart 2019 van 13.00 - 16.45 uur organiseert SIKB deze themadag bij Driestar Educatief (Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda).

In de huidige Nederlandse archeologische praktijk wordt aardewerk vooral gebruikt voor de typo-chronologische datering van een site. Aardewerk kan echter ook informatie opleveren over allerlei andere vragen, zoals wat mensen werkelijk aten, hoe ze kookten, en of verschillende aardewerktypen ook werkelijk verschillende functies hadden. Daarnaast zag het aardewerk er misschien wel anders uit, maar is de oorspronkelijk kleur in de bodem veranderd.

Tijdens deze Themabijeenkomst komt u meer te weten welke kenniswinst met verschillende technieken kan worden bereikt en gaat u in de hands-on sessies zelf aan de slag met scherven, typen residuen, aankoeksels en resultaten van diverse methoden onder leiding van een van de drie 3 deskundigen. Ook wordt stilgestaan bij de relatie met het Programma van Eisen en het tips voor het veldwerk.

Doelgroep voor deze middag is PvE opstellers, (veld)archeologen en beleidsarcheologen.

Klik hier voor het programma van deze middag.
Wegens grote belangstelling en de capaciteit van de zaal, is deze bijeenkomst vol. U kunt zich nog wel voor de reservelijst aanmelden. Deelname aan de bijeenkomst is gratis, u kunt zich hier aanmelden.

Gerelateerd