Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKBeter Jaarcongres 2020 stárt op 24 september!

‘Schatten van de bodem’ is dit jaar het thema van een virtueel SIKB Jaarcongres. Een online serie waarin we het verhaal van de bodem vertellen. Het verhaal van zorgvuldig omgaan met de bodem. Beschermen van de schatten die kwetsbaar zijn, nu en in de toekomst delven van wat waardevol en noodzakelijk is en slim beheren van de minder aangename ‘schatten’ – zoals de door de mensenhand veroorzaakte verontreinigingen – (die ruimen we op of neutraliseren we).

We waarderen niet alleen de fysieke schatten, ook die in andere vormen en hoedanigheden. Wat ons herinnert aan onze geschiedenis. Wat we inzien in nut en noodzaak van de bodem. Wat we weten, steeds meer digitaal vastgelegd (een bodemschat aan kennis). En wat ons verleidt; we waarderen de bodem en ondergrond in verhalen over toen, nu en de toekomst – verteld op papier, verbeeld in films, spannend in gesprekken, boeiend op alle fronten.

Daar gaat SIKB dit jaar niet in een congresruimte met vele honderden tegelijk op in. Het is dit jaar anders, nieuwer en misschien zelfs beter en een schat om te behouden. Virtueel, met video’s, webinars en waar mogelijk met kleine fysieke bijeenkomsten. Kijk hier voor de kalender.

Volg het op www.sikbeter.nl, LinkedIn en Twitter.

U kunt zich hier aanmelden.

Gerelateerd