Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Geannuleerd: Themamiddag 'Berekenen interferentie bij kleine gesloten bodemenergiesystemen' - 18 maart 2020

Tijd: 13.00 - 16.45 uur (ontvangst vanaf 12.45 uur)
Locatie: Rijkswaterstaat Westraven (Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht - routebeschrijving)

Rijkswaterstaat en SIKB hebben besloten de kennisbijeenkomst op 18 maart aanstaande niet door te laten gaan, met het oog op de gezondheidsrisico's van het Coronavirus. De voorbereidingen worden voortgezet in een meer stabiele situatie. Een nieuwe datum wordt u zo spoedig mogelijk meegedeeld. We vertrouwen erop dat u hier begrip voor heeft.

Interferentietoets vernieuwd en geautomatiseerd
De rekenmethode voor de berekening van interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen is verbeterd en geautomatiseerd. Het gebruik van de rekentool ‘Interferentie Tool Gesloten Bodem Energie Systemen (ITGBES)’ zal dit voorjaar via een wijziging van de BUM en HUM Bodemenergie voor gemeentelijke taken breed worden geïmplementeerd. Tijdens de themabijeenkomst op 18 maart a.s. krijgt u achtergrondinformatie over interferentie bij gesloten bodemenergiesystemen en de effecten daarvan op de systemen, de vernieuwde rekensystematiek, de ITGBES-tool, en de toepassing daarvan in verschillende praktijksituaties.

Achtergrond
In 2016 is in opdracht van het Ministerie van I&W het Wijzigingsbesluit bodemenergie-systemen geëvalueerd. Eén van de uitkomsten was dat zowel bevoegde gezagen als de ontwerpende bedrijven behoefte hebben om de interferentietoets voor kleine gesloten systemen te vereenvoudigen en te automatiseren. In 2019 is een project gestart waarin de bestaande methode is geëvalueerd en verbeterd, gevalideerd en vervolgens geautomatiseerd. Het project is begeleid door Bodem+ en SIKB, met input van een brede klankbordgroep van bevoegde gezagen en bedrijven die gesloten bodemenergiesystemen ontwerpen en realiseren. De verbeterde rekenmethode is eind 2019 beschikbaar gesteld in de vorm van een geautomatiseerde rekentool, de ITGBES (Interferentie Tool Gesloten Bodem Energie Systemen). In februari 2020 is een herziene versie van de ITGBES beschikbaar gesteld, met een groter toepassingsbereik. De rekentool en de handleiding voor gebruik van de rekentool vindt u hier. Daar kunt u ook de onderliggende rapportage - van de validatie en evaluatie van de bestaande methode, en onderbouwing van de gedane aanpassingen daarin - downloaden.

Het programma van de themabijeenkomst is als volgt:

  • Welkom en introductie: Jan Frank Mars (Bodemplus)
  • Achtergronden interferentie: Henk Witte (Groenholland)
  • De praktijk: Welke situaties zien we in de praktijk, en tegen welke vragen loop je dan aan als toetser: Ronald Cornelisse (OMWB)
  • Achtergronden rekenmethode en toepassing van ITGBES: Henk Witte (Groenholland)
  • Gewijzigde bijlage 2 van de BUM-HUM Bodemenergie voor gemeentelijke taken: Annelies de Graaf (SIKB)
  • Praktijkvoorbeelden en behandelen vragen deelnemers: alle sprekers

De themamiddag is bedoeld voor:

  • Ontwerpers en indieners van meldingen van gesloten bodemenergiesystemen;
  • Gemeenten/Omgevingsdiensten: toetsers van meldingen en vergunningaanvragen voor gesloten bodemenergiesystemen en beleidsmakers voor bodemenergiesystemen.

Gerelateerde onderwerpen