Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Richtlijn 8200 Bevoegd gezag taken Bodemenergie

Werkdocumenten
TitelVersieDatumNotities
BUM 8211 Bodemenergie - provinciale taken (BUM BE - deel 1)versie 2.408‑10‑2015Vigerende versie. Zie ook bijlage 3.3
BUM 8212 Bodemenergie - gemeentelijke taken (BUM BE - deel 2)versie 2.311‑12‑2014Vigerende versie. Zie ook bijlage 2
HUM 8221 Bodemenergie - provinciale taken (HUM BE - deel 1)versie 2.408‑10‑2015Vigerende versie. Zie ook bijlage 3.3
HUM 8222 Bodemenergie - gemeentelijke taken (HUM BE - deel 2)versie 2.311‑12‑2014Vigerende versie. Zie ook bijlage 2
Bijlagen bij BUM & HUM
TitelVersieDatumNotities
Bijlage 3.3 - Sjabloon verkorte effecten studie kleine open bodemenergiesystemenversie 2.408‑10‑2015Vigerende versie. Bijlage bij BUM 8211 voor provinciale taken
Bijlage 2 - Methode toetsen interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemenversie 2.311‑12‑2014Vigerende versie. Bijlage bij BUM 8212 en HUM 8222 voor gemeentelijke taken
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Infoblad BUM en HUM provinciale taken (deel 1)21‑09‑2012
Infoblad BUM en HUM gemeentelijke taken (deel 2)21‑09‑2012
Overzicht van wijzigingen van versie 2.3 --> versie 2.408‑10‑2015
Overzicht van wijzigingen van versie 2.2 --> versie 2.311‑11‑2014