Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Richtlijn 8200 Bevoegd gezag taken Bodemenergie

Werkdocumenten
TitelVersieDatumNotities
BUM 8211 Bodemenergie - provinciale taken (BUM BE - deel 1)versie 2.408‑10‑2015Vigerende versie. Zie ook bijlage 3.3
BUM 8212 Bodemenergie - gemeentelijke taken (BUM BE - deel 2)versie 2.426‑03‑2020In werking vanaf 15 april 2020. Zie ook bijlage 2
HUM 8221 Bodemenergie - provinciale taken (HUM BE - deel 1)versie 2.408‑10‑2015Vigerende versie. Zie ook bijlage 3.3
HUM 8222 Bodemenergie - gemeentelijke taken (HUM BE - deel 2)versie 2.426‑03‑2020In werking vanaf 15 april 2020. Zie ook bijlage 2
Bijlagen bij BUM & HUM
TitelVersieDatumNotities
Bijlage 3.3 - Sjabloon verkorte effecten studie kleine open bodemenergiesystemenversie 2.408‑10‑2015Vigerende versie. Bijlage bij BUM 8211 voor provinciale taken
Bijlage 2 - Methode toetsen interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemenversie 2.426‑03‑2020In werking vanaf 15 april 2020. Bijlage bij BUM 8212 en HUM 8222 voor gemeentelijke taken.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
BUM BE Deel 1 - OBES3.029‑06‑2023Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
HUM BE Deel 1 - OBES3.029‑06‑2023Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet
Handreiking Interferentietool Gesloten Bodemenergiesystemen (ITGBES) versie 0.2117‑04‑2020
Interferentietool Gesloten Bodemenergiesystemen (ITGBES)versie 0.21120‑04‑2020
Validatie en automatisering rekenmethode interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen (rapportage Groenholland 2019)29‑10‑2019
Aanvullende berekeningen Validatie en automatisering rekenmethode interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen (rapportage Groenholland 2020)30‑03‑2020
Onderzoek methode bepalen van interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen (rapportage Groenholland 2011)30‑11‑2011
Beslisschema’s berekenen interferentie bij gesloten systemen, zoals opgenomen in Bijlage 2 van BUM-HUM Bodemenergie deel 2 (versie 2.4) 30‑03‑2020
Infoblad BUM en HUM provinciale taken (deel 1)21‑09‑2012
Infoblad BUM en HUM gemeentelijke taken (deel 2)21‑09‑2012
Deel 1 - Overzicht van wijzigingen van versie 2.3 --> versie 2.408‑10‑2015
Deel 1 - Overzicht van wijzigingen van versie 2.2 --> versie 2.311‑11‑2014
Onderbouwende berekeningen verkorte effectenstudie voor open systemen tot 50 m3/uur17‑01‑2012