Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Buitengrond

Van bodem en ondergrond naar buitengrond; de zomer komt eraan en dus trekken we naar buiten. Ondertussen kijken we naar de effecten van de Europese verkiezingen op de verhoudingen en de posities in Brussel, verbazen we ons over de Brexit, maken we plannen voor onze zomervakantie, kijken we naar de resultaten van onze sportmensen op de internationale bühnes en denken we na over het SIKB Jaarcongres, waar het buitenland een centrale rol gaat spelen.
Zoals voor een van de parallelsessies van het congres is opgetekend: het bodem- en grondwatersysteem doet niet aan landsgrenzen. Het beheer ervan is in verschillende landen echter vaak anders. Hoe wordt bijvoorbeeld in Zweden, Spanje en België gewerkt aan een betere bodemkwaliteit? Op welke manier raakt EU-regelgeving het bodembeheer in Nederland? En wat valt op als we het Nederlandse kwaliteitssysteem vergelijken met internationale systemen van kwaliteitsborging? En hoe zit dat met de archeologische kwaliteit?
Aandacht dus voor wat we aan kennis en ervaringen kunnen exporteren, en kunnen importeren. Onder de titel: ‘Even Nederland bellen’. In 2031, zo ambiëren we, wordt vanuit de gehele wereld Nederland gebeld met de vraag hoe wij zó goed de zorg voor de bodem en ondergrond in gezamenlijke afspraken hebben kunnen verankeren. Met kennis als basis en ruimte voor nieuwe methoden en technieken in (water)bodem, ondergrond, grondwater en archeologie. Met aandacht voor grote maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, verduurzaming, circulaire economie en de energietransitie. En dat alles in een publiek-private samenwerking.
Is dat hoogmoed? Nee, dat is gewoon een gezonde ambitie, zolang we maar bereid zijn te leren.
Het programma (‘in progress’) van ons Jaarcongres is vrijwel rond en binnenkort te vinden op: www.sikb.nl

Henk Koster
directeur SIKB