Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Een digitaal Jaarcongres, in vele vormen

Het is u vast niet ontgaan: op 24 september hadden wij ons SIKB-Jaarcongres 2020. Niet in de vorm zoals u van ons gewend bent, maar in een volledig digitale vorm. De corona-perikelen leidden er al snel toe dat we kozen voor een congres dat op 24 september is gestart, en dat vervolgens, eens per twee weken, wordt voortgezet met deelsessies. En bij die deelsessies moet u dan denken aan interviews, webinars, maar ook aan video-impressies van bijvoorbeeld de cursus waterbodemonderzoek en een archeologische opgraving.

De eerste dag was, al zeg ik het zelf, veelbelovend. Na een introductie door Mariette de Rooij, bestuurslid van SIKB, volgden presentaties van Frank Verhoeven en Martin de Bree. De daaropvolgende discussie onder leiding van Dolf Jansen lokt ook reacties van de kijkers uit. Arie Deelen bijvoorbeeld vroeg zich af wat er nodig is om twee toezichthoudende systemen naast elkaar te laten bestaan. Stimulerend en doelgericht voor koplopers en middenmoters, en heldere, strakke regels voor anderen.

We proberen in ons congres vaak een wat andere blik op onze sector te geven. We proberen ook de breedte van het begrip bodem te benutten. Nu, vanuit het perspectief van de landbouwbodem en de bedoeling van regels vind ik dat best gelukt. We zijn benieuwd naar jullie opvattingen.

Ik maak jullie trouwens allemaal graag attent op www.sikbeter.nl, waar we alle bijdragen zullen gaan plaatsen.

En hoe gaan we nu verder? Ik vind het zelf wel een verworvenheid dat we ons congres met een goed bereik (meer dan 200 bezoekers rechtstreeks, daarna vele die later gingen kijken) online konden vormgeven. Je kunt het live aanhaken, maar je kunt het ook op je eigen moment bekijken. En het scheelt reisbeweging, reistijd en -kosten en is dus duurzamer. Maar toch: we zijn een netwerkorganisatie, en we willen dat netwerk ook een fysieke ontmoetingsplek bieden. Dat persoonlijk contact, de interactie, de borrel, ik heb het wel gemist.

Als we nou volgend jaar eens kiezen voor een blended conference?

Henk Koster
directeur SIKB