Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Gezamenlijk de richtlijnen inhoud geven

Vereenvoudiging en harmonisatie van de richtlijnen, versnelling in aanpassingen en vaststelling en kennisdoorwerking van de richtlijnen zijn belangrijke aandachtspunten van SIKB. In het afgelopen halfjaar hebben we daarin de nodige stappen kunnen zetten. Na de harmonisatie van hoofdstuk 4 in de BRL-en kijken we nu naar de overige hoofdstukken. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen koppelen we dit aan andere acties, bijvoorbeeld die een relatie hebben met de aanstaande Omgevingswet. Wat die wet betreft hebben we afgelopen najaar een onderzoekstraject gestart naar de impact daarvan op de SIKB-documenten. Het resultaat is dat de aanpassingen veel verwijzingen en nieuwe of andere definities met zich mee brengen. En ook dat er veel gerelateerd moet worden aan de decentralisatie, wat voor de bodemwereld inhoudt dat decentrale overheden in afwijking van het centrale beleid maatwerkregels of maatwerkvoorschriften kunnen voorschrijven. Binnen het Programmabureau van SIKB werken we nu aan een planning en uitwerking hiervan op gedetailleerd niveau.

Om terug te gaan op de eerstgenoemde aandachtspunten. Begin deze maand hebben we een groot aantal documenten bij de Raad voor Accreditatie ingediend, waaronder de nieuwe BRL SIKB 7800 (Bodembescherming), de nieuwe BRL SIKB 11000 en protocol 11001 en tal van wijzigingsbladen. Wat ons betreft geldt voor al de wijzigingen dat daarmee weer een stap is gezet naar harmonisatie, verbetering van de leesbaarheid, en het laten vervallen van onnodige eisen.

De informatie over deze documenten hebben we gedeeld tijdens onder andere twee drukbezochte Themabijeenkomsten, eerst in Zwolle en daarna in ’s-Hertogenbosch. Omdat in de voorbereiding op deze bijeenkomsten ook het informeren over een goede naleving van de richtlijnen belangrijk bleek, waren we verguld met de bijdragen van ILT over Essentiële Eisen en de nut en noodzaak van publiek toezicht.

Ook op deze bijeenkomsten bleek weer eens hoezeer velen het belang van een gezamenlijk geformuleerde inhoud van de BRL-en delen. Iets waaraan we hard blijven werken.

Henk Koster
directeur SIKB