Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Met kalmte en verstand naar een gezond 2021!

Onlangs zag ik Mark Rutte vanuit het torentje de verscherpte maatregelen rond de kerst afkondigen. Even los van de politiek: ik had wel bewondering voor zijn kalmte. Buiten deden enkele demonstranten hun best om de uitzending te verstoren, maar binnen bleef hij rustig zijn verhaal doen. Hij duidde even de groep buiten aan om aan te geven dat ieder zijn mening mag geven, en ging onverstoorbaar verder.

Het zijn bijzondere en lastige tijden natuurlijk, waarin we contact missen en soms naasten ziek zien worden of erger. Het zijn dat soort tijden waarin we volgens mij mensen en groepen nodig hebben die kalm en verstandig blijven, en met kennis van zaken soms moeilijke beslissingen nemen. Mensen als Mark Rutte en Hugo de Jonge, maar ook mensen als Jaap van Dissel, Marion Koopmans, Diederik Gommers, en een groep als het OMT werken hard om ons leven zoveel mogelijk leefbaar te houden. En met hun beslissingen is lang niet iedereen gelukkig. Maar ik hoop dat ze er mee door willen gaan.

In alle bescheidenheid, en zonder ook maar in hun schaduw te kunnen staan, heeft ons werk daar ook wel wat van weg. We proberen met kalmte, kennis van zaken en geduld de kwaliteit van ons werk in de bodem en ondergrond, en die van de archeologische werkzaamheden op een steeds hoger peil te brengen. We zijn daar denk ik in 2020 behoorlijk in geslaagd.

We hebben onze kennisontwikkeling en -uitwisseling kunnen continueren met nieuwe vormen van ontmoeten en van delen. We hebben andere methoden gevonden om onze geest te blijven scherpen. We zijn in staat gebleken de aandacht en zorg voor onze bodem en ondergrond vast te houden. Die aandacht is er bij ons, maar ook bij anderen – lees maar eens de artikelen in het Financieel Dagblad over ons grondwater, of kijk de programma’s van Monitor of Zembla.

Met die kennis van zaken, dat geduld en die flexibiliteit heeft de sector ook dit jaar weer hindernissen omzeild en stappen kunnen maken.

Thomas van Aquino (en vóór hem vele anderen) noemde voorzichtigheid, rechtvaardigheid, standvastigheid en gematigdheid als de vier kardinale deugden.

Ik wens ons allemaal voor 2021 veel kalmte en verstand, en snufje van de kardinale deugden en vooral een goede gezondheid toe!

Henk Koster
directeur SIKB