Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Klimaat- en energiedoelen (blog door Henk Koster)

Een paar nieuwsberichten kwamen de afgelopen tijd bij elkaar. Zo meldde het Planbureau van de Leefomgeving op 25 januari jongstleden: ‘Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht; het aandeel hernieuwbare energie groeit naar verwachting naar 12,2% in 2020. Het Europese doel voor Nederland van 14% in 2020 is daarmee niet binnen bereik. Het grootste deel van de groei tot en met 2020 wordt veroorzaakt door een groei in de bijmenging van biobrandstoffen, het meestoken van biomassa in kolencentrales, zon-PV, en windenergie op land en zee’.
Het woord bodemenergie lezen we niet terug.

Tweede bericht: ‘Aansluitend op de stakingsacties van Belgische leerlingen protesteren ook Nederlandse scholieren tegen het in hun ogen tekort schietende klimaatbeleid’.
Toen ik het las dacht ik: hoe draag ik eigenlijk bij? En wat draagt SIKB bij? Wij zijn van het netwerk, van het reguleren, van het ordenen. We streven onder meer naar aandacht voor vernieuwing van proces en techniek, en duidelijke werkafspraken met betrekking tot kwaliteit. En we doen dat in relatie tot de ondergrond.
Onze ondergrond kan prima bijdragen aan klimaatdoelstellingen. Bodemenergie, inzet van de bodemfunctie in relatie tot adaptatie; nuttige toepassingen van bodem en grond in de circulaire economie.

Het zijn zo maar wat voorbeelden. De sector en SIKB werken daar hard aan.
Mijn adagium is: versnellen, vereenvoudigen. Maar durf ik tegen mijn kinderen te zeggen dat ik er alles aan doe? Bescheidenheid past, geloof ik. En wat zegt u? Dragen we voldoende bij? Zijn wij in onze sector adaptief genoeg bezig?

Henk Koster
directeur SIKB