Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Vertrouwen

We hebben een mooi en inspirerend congres achter ons. ‘Een organisatie functioneert goed als het beschikt over een hoogwaardige infrastructuur, over competente professionals en over functionele richtlijnen. Een organisatie functioneert excellent wanneer het teampresenteren en het systeemdenken als de kerncompetentie wordt beschouwd’, aldus Marck Haerkens. Ik zou daar twee dingen aan willen toevoegen: hetzelfde is waar voor alle groepen mensen die willen samenwerken, en ten tweede: er is vertrouwen tussen de individuen nodig. En hoe bouwen we, in deze bijzondere tijden waarin waarheid en onwaarheid makkelijk in elkaar overlopen, aan wederzijds vertrouwen?

Drie dingen zijn volgens mij nodig: positieve relatie in het team, (helpen, conflict oplossen, eerlijke feedback), expertise en kennis tonen. Het onderlinge vertrouwen neemt toe meer als je laat zien dat je weet waarover je het hebt. En tenslotte: consistentie. Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Houd je aan afspraken.

Houd mij er maar aan.

Henk Koster
directeur SIKB