Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

BRL 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (certificatie)

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL 2000 Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoekversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
BRL 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoekversie 512‑12‑2013Kan worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenversie 3.212‑12‑2013Kan worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad
Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonstersversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonstersversie 412‑12‑2013Kan worden toegepast tot 01-04-2020
Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygienisch waterbodemonderzoekversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoekversie 2.210‑03‑2016Kan worden toegepast tot 01-04-2020
Protocol 2018 Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodemversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 2018 Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodemversie 3.210‑03‑2016Deze versie mag worden toegepast van 01-09-2017 tot 01-04-2020, en alleen met de zichtbare wijzigingen erin en in combinatie met het Wijzigingsblad.
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsbladversie 0.213‑12‑2018U kunt op dit ontwerp-Wijzigingsblad reageren tot uiterlijk 5 maart 2019. Gebruik voor uw reactie het daarvoor ontwikkelde format
Format voor uw reactie op de ontwerp-Wijzigingsbladen05‑02‑2019Gebruik dit format voor uw reactie op de ontwerp-Wijzigingsbladen bij AS SIKB 1000, BRL SIKB 1000, 2000, 2100, 6000, 7000 en 7500 en BRL 9335
Wijzigingsblad bij BRL 2000versie 310‑03‑2016Dit Wijzigingsblad kan nog worden toegepast tot 01-04-2020, en alleen in combinatie met versie 5 van de BRL, respectievelijk versie 3.2 van protocol 2001, versie 4 van protocol 2002 en versie 3.2 van protocol 2018
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Overzicht wijzigingen certificatieschema BRL SIKB 2000 versie 5 naar versie 6.001‑02‑2018
Overzicht wijzigingen BRL 2000 versie 3.2a -> versie 512‑12‑2013Geldig sinds 1 april 2014.
Overzicht wijzigingen protocol 2003 versie 1.1 -> versie 2.016‑04‑2015
Infoblad bij BRL 2000versie 217‑06‑2010
Toelichting “Alternatieve werkwijze” BRL-en bodembeheer24‑10‑2014
Essentiele eisen - ILT toezichtversie 1.301‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Wordt toegepast bij toezicht op versie 6.0 van BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen
Essentiele eisen - ILT toezichtversie 1.206‑10‑2016In werking sinds 01-02-2017. Wordt tot 1 april 2020 toegepast bij toezicht op het werken met versie 5 van BRL SIKB 2000, versie 3.2 van protocol 2001, versie 4 van protocol 2002, versie 2.2 van protocol 2003 en versie 3.2 (incl. daarin zichtbare wijzigingen) van protocol 2018
Gerelateerde documenten
TitelVersieDatumNotities
Richtlijn 2500 Bepalen baggervolume
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (certificatie) 
BRL 2000 - 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2000 - 2002 Het nemen van grondwatermonstersregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2000 - 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoekregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2000 - 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving

Gerelateerde onderwerpen