Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Wijzigingsbladen

SIKB beheert veel richtlijnen en protocollen. Soms moeten die aangepast worden. Grote aanpassingen beteken meestal een volledige herziening van de richtlijn of protocol. Zo'n herziening heeft veel impact op de certificaathouders en op de certificerende instellingen. SIKB streeft er daarom naar om het aantal herzieningen zo beperkt mogelijk te houden.
Toch is er regelmatig een reden om een richtlijn of protocol licht aan te passen. Bijvoorbeeld om een nieuwe werkwijze of techniek toe te voegen, om verwijzingen naar andere normen te actualiseren of om een eis te verduidelijken. Dit soort aanpassingen wordt doorgaans gedaan in Wijzigingsbladen. 

Een Wijzigingsblad behoort altijd tot één specifieke richtlijn (BRL of AS) met de daarbij behorende protocollen. 
De Centrale Colleges van Deskundigen (CCvD’s) stellen de Wijzigingsbladen vast. Vervolgens worden ze aangekondigd via de nieuwsrubriek van SIKB. Uiteraard worden ze ook gepubliceerd op de SIKB-site bij de betreffende ‘Richtlijnen en Protocollen’. De Wijzigingsbladen zijn dan een onderdeel van het certificatieschema en gelden voor alle certificaathouders. 
Wijzigingsbladen zijn er voor vrijwel alle richtlijnen en protocollen, zowel voor Bodembeheer, Bodembescherming, Archeologie als Datastandaarden. 
Voor de actuele Wijzigingsbladen wordt daarom verwezen naar de betreffende Richtlijnen en Protocollen.

Gerelateerde onderwerpen