Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

BRL 6000 Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg4.202‑10‑2014Kan nog worden toegepast tot 01-04-2020, en alleen in combinatie met het Wijzigingsblad
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg4.013‑12‑2012Kan nog worden toegepast tot 01-04-2020, en alleen in combinatie met het Wijzigingsblad
Protocol 6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg4.013‑12‑2012Kan nog worden toegepast tot 01-04-2020, en alleen in combinatie met het Wijzigingsblad
Ontwerp Protocol 6003 Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en waterbodemsaneringen6.028‑03‑2019Ontwerp-versie; reacties welkom t/m 17 juni 2019. Gebruik voor uw reactie s.v.p. het daarvoor ontwikkelde format.
Protocol 6003 Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 6003 Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen3.212‑12‑2013Kan nog worden toegepast tot 01-04-2020, en alleen in combinatie met het Wijzigingsblad
Protocol 6005 Milieukundige begeleiding van graven in en saneren van de bodem - voor openbare reactierondeOntwerpversie 1-c0312‑12‑2019U kunt reageren tot 31 januari 2020 d.m.v. het reactieformulier.
Protocol 6006 Milieukundige begeleiding van saneren van de bodem met in situ technieken en grondwatersanering - voor openbare reactierondeOntwerpversie 1-c0312‑12‑2019U kunt reageren tot 31 januari 2020 d.m.v. het reactieformulier.
Wijzigingsblad
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad BRL 6000 voor openbare reactierondeversie 3-c0112‑12‑2019U kunt reageren tot 31 januari 2020 d.m.v. het reactieformulier.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Format voor reactie wijzigingsbladen en protocollen 6000 en 700012‑12‑2019
Overzicht wijzigingen Protocol 6003, BRL 6000 en BRL 7000van 5.0 naar 6.0 (Protocol 6003)28‑03‑2019Beoogde wijzigingen in BRL 6000 en BRL 7000 zijn in ontwerp-wijzigingsbladen opgenomen, zie onder.
Overzicht van wijzigingen van versie 4.2 naar versie 5.001‑02‑2018
Infoblad BRL SIKB 6000201‑06‑2013
Informatie over het examen Milieukundig Begeleider
Examenreglement Milieukundig Begeleiding1010‑02‑2015
Examenreglement Milieukundig Begeleiding1101‑01‑2018
Functiedocument Milieukundig Begeleiding4.004‑04‑2009
Toelichting “Alternatieve werkwijze” BRL-en bodembeheer24‑10‑2014
Overzicht van wijzigingen BRL6000versie 4.1 naar  versie 4.231‑12‑2014
Essentiele eisen ILT-toezicht1.301‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Wordt toegepast bij toezicht op versie 5.0 van BRL SIKB 6000 en de daarbij horende protocollen
Essentiele eisen ILT-toezicht1.206‑10‑2016In werking sinds 01-02-2017. Wordt tot 1 april 2020 toegepast bij toezicht op het werken met versie 4.2 van BRL SIKB 6000, versie 4.0 van de protocollen 6001 en 6002 en versie 3.2 van protocol 6003
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijziging nr. 3 / aanvulling op wijzigingsblad bij versie 5.0 van de BRL28‑03‑2019Ontwerp-versie; reacties welkom t/m 17 juni 2019. Gebruik voor uw reactie s.v.p. het daarvoor ontwikkelde format.
Format voor uw reactie op de aanvulling op het wijzigingsblad28‑03‑2019Gebruik s.v.p. dit format om te reageren op de aanvulling op het wijzigingsblad.
Wijzigingsblad bij versie 5.0, wijzigingen nr. 1 en 2versie 0.113‑12‑2018
Format voor uw reactie op de ontwerp-Wijzigingsbladen05‑02‑2019Gebruik dit format voor uw reactie op de ontwerp-Wijzigingsbladen bij AS SIKB 1000, BRL SIKB 1000, 2000, 2100, 6000, 7000 en 7500 en BRL 9335
Wijzigingsblad bij versie 4.2 van de BRL410‑03‑2016Geldig van 24-08-2016 tot 1-04-2020. Niet te gebruiken met BRL SIKB 6000, versie 5.0
Aanvulling op wijzigingsblad bij versie 4.2 van de BRL m.b.t. Protocol 6003410‑03‑2016Geldig tot 1-04-2020 in combinatie met Wijzigingsblad 4 met BRL SIKB 6000, versie 4.2. Niet te gebruiken met BRL SIKB 6000, versie 5.0
Gerelateerde documenten
TitelVersieDatumNotities
Richtlijn 2500 Bepalen baggervolume
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 6000 - 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methodenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 6000 - 6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorgregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 6000 - 6003 Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 6000 - 6004 Milieukundige begeleiding van nazorg (geldig tot 1 juli 2014)registratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving

Gerelateerde onderwerpen