Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

BRL 6000 Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 6003 Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
01‑04‑2020Er is geen Wijzigingsblad van toepassing.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Informatie over het examen Milieukundig Begeleider
Examenreglement Milieukundig Begeleiding1010‑02‑2015
Examenreglement Milieukundig Begeleiding1101‑01‑2018
Toelichting “Alternatieve werkwijze” BRL-en bodembeheer24‑10‑2014
Essentiele eisen ILT-toezicht1.301‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Wordt toegepast bij toezicht op versie 5.0 van BRL SIKB 6000 en de daarbij horende protocollen
Gerelateerde documenten
TitelVersieDatumNotities
Richtlijn 2500 Bepalen baggervolume
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 6000 - 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methodenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 6000 - 6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorgregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 6000 - 6003 Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving

Gerelateerde onderwerpen