Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

BRL 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 9-6-2020 te gebruiken met versie 1 van het Wijzigingsblad.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 7001 Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 9-6-2020 te gebruiken met versie 1 van het Wijzigingsblad.
Protocol 7002 Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 7003 Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 7004 Tijdelijke uitplaatsing van grond6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 9-6-2020 te gebruiken met versie 1 van het Wijzigingsblad.
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad19‑03‑2019In werking sinds 09-06-2020. Deze versie van het Wijzigingsblad alleen toepassen in combinatie met versie 6.0 van BRL SIKB 7000 incl. onderliggende protocollen.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Toelichting “Alternatieve werkwijze” bij BRL-en bodembeheer24‑10‑2014
BRL SIKB 7000 vs 6.0 met Wijzigingsblad vs 1 geïntegreerd.09‑06‑2020Dit geïntegreerde document is bedoeld als service voor certificaathouders en andere gebruikers. Voor formele toepassing is gebruik van de aparte documenten noodzakelijk.
Protocol 7001 vs 6.0 met Wijzigingsblad vs 1 geïntegreerd.09‑06‑2020Dit geïntegreerde document is bedoeld als service voor certificaathouders en andere gebruikers. Voor formele toepassing is gebruik van de aparte documenten noodzakelijk.
Protocol 7004 vs 6.0 met Wijzigingsblad vs 1 geïntegreerd.09‑06‑2020Dit geïntegreerde document is bedoeld als service voor certificaathouders en andere gebruikers. Voor formele toepassing is gebruik van de aparte documenten noodzakelijk.
Gerelateerde documenten
TitelVersieDatumNotities
Richtlijn 2500 Bepalen baggervolume
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 7000 - 7001 Uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele techniekenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7002 Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methodenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7003 Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7004 Tijdelijk uitplaatsen van grondregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving

Gerelateerde onderwerpen