Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

BRL 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecieVersie 5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
BRL SIKB 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecieVersie 4.017‑04‑2014Kan nog worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 7510 Procesmatige ex situ reiniging/bewerking en immobilisatie van grond en baggerspecie Versie 5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 7510 Procesmatige ex-situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecieversie 417‑04‑2014Kan nog worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad
Protocol 7511 Ontwateren en rijpen van baggerspecieVersie 5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 7511 Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecieversie 3.0.112‑12‑2013Kan nog worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad BRL 7500 voor openbare reactierondeversie 2-C0212‑12‑2019U kunt reageren tot 31 januari 2020 d.m.v. het reactieformulier.
Wijzigingsblad bij versie 4.0 van de BRLversie 110‑03‑2016Kan nog worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met versie 4.0 van BRL SIKB 7500, versie 4 van protocol 7510 en versie 3.0.1 van protocol 7511
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Format voor reactie wijzigingsbladen 1000, 2000, 2100, 7500, 9335 en 1100012‑12‑2019
Infoblad BRL SIKB 7500versie 202‑09‑2010
Overzicht van wijzigingen van versie 4.0 (protocollen 4 resp. 3.0.1) naar versie 5.001‑02‑2018
Overzicht van wijzigingen versie 3.1.1 -> versie 4.017‑04‑2014
Overzicht van wijzigingen protocol 7511 versie 3.1 -> ontwerpversie 408‑06‑2016
Overzicht gevolgen van wijzigingen 7511 voor 7510 en 7500
Essentiele eisen voor ILT-toezicht1.301‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Wordt toegepast bij toezicht op versie 5.0 van BRL SIKB 7500 en de daarbij horende protocollen
Essentiele eisen voor ILT-toezicht1.206‑10‑2016In werking sinds 01-02-2017. Wordt tot 1 april 2020 toegepast bij toezicht op het werken met versie 4.0 van BRL SIKB 7500, versie 4 van protocol 7510 en versie 3.0.1 van protocol 7511
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie 
BRL 7500 - 7510 Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecieregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7500 - 7511 Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecieregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving

Gerelateerde onderwerpen