Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Examenregeling Deskundig Inspecteur Bodembeschermende Voorzieningen

Met het succesvol afronden van het examen Deskundig Inspecteur voldoet de kandidaat aan de competentie-eisen waar binnen het nieuwe Accreditatieschema AS 6700 (Inspectie BodemBeschermendeVoorzieningen) wordt uitgegaan.

U kunt het examenreglement hier downloaden.

Het praktijkexamen bestaat uit:

  • een praktijkopdracht: het voorbereiden en uitvoeren van een inspectie;
  • het schrijven van een inspectierapport;
  • eindgesprek, afgenomen door een examinator, waarin de inhoud van het rapport door u wordt toegelicht en onderbouwd.

Het reguliere examen (geen specialisatie) betreft AS6700 en het protocol 6701. In aanvulling op het reguliere examen kan er gekozen worden voor een specialisatie. Daarvoor is een op de specialisatie geënte inspectie nodig. De specialisaties zijn: Geo-elektrische meting (6702), Hydrologische meting (6703), Luchttestsysteem (6704) en Visuele inspectie en controle minerale lagen (6711).

De volgende data staan gepland voor het examen:
17 november 2021
24 november 2021

U kunt zich hier inschrijven voor het examen. Het invullen van dit formulier verplicht u tot niets. Wanneer u dit formulier verstuurt ontvangt u vanuit de BodemBreedAcademie de bevestiging van uw inschrijving. Het examen vindt plaats in Gouda en start om 09.30 uur.
Hobéon is de onafhankelijke organisatie die de ontwikkeling van het examen begeleidt.

In 2021 worden de volgende tarieven gehanteerd (alle bedragen zijn excl. BTW):
Examen theorie + praktijk: € 935,--
Theorie-examen: € 355,--
Praktijkexamen: € 730,--
Specialisten examen: € 795,-- (per specialisatie)

Meer informatie:
Monique Kielliger (secretariaat BBA) 085-4862470 of info@bodembreedacademie.nl.
Matthijs Bos (Hobéon - procesbegeleider) 070-3066850.

Gerelateerde onderwerpen