Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Examenregeling Milieukundig Begeleiding

Met het succesvol afronden van zowel het theorie- als het praktijkexamen Milieukundig Begeleider voldoet de kandidaat aan de competentie-eisen zoals gesteld in protocol 6001 (Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg).

De procedures rond het examen MKB zijn vastgelegd in het Examenreglement MKB. De competenties die een milieukundig begeleider moet hebben staan in het Functiedocument MKB. De daarin gebruikte termen worden toegelicht in het Competentiedocument van de BodemBreedAcademie. Hieronder vindt u de documenten:

LET OP: voor deelname aan het praktijkexamen dient de kandidaat, conform het examenreglement, vooraf zijn/haar praktijkervaring aan te tonen. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het formulier Praktijkervaring MKB. Aan dit formulier is een toelichting gekoppeld waarin de eisen en de aan te leveren gegevens vermeld staan.

De volgende data staan gepland voor het theorie-examen:
Vrijdag 15 oktober 2021
Vrijdag 19 november 2021
Vrijdag 3 december 2021

De volgende data staan gepland voor het praktijkexamen:
Vrijdag 22 oktober 2021
Vrijdag 26 november 2021

U kunt zich hier inschrijven voor het examen. Het invullen van dit formulier verplicht u tot niets. Wanneer u dit formulier verstuurt ontvangt u vanuit de BodemBreedAcademie de bevestiging van uw inschrijving. Het examen vindt plaats in Gouda en start om 09.30 uur.
Hobéon is de onafhankelijke organisatie die de ontwikkeling van het examen begeleidt.

In 2021 worden de volgende tarieven gehanteerd (alle bedragen zijn excl. BTW):
Examen deel A (theorie): € 400,--
Examen deel B (praktijk): € 575,--

Meer informatie:
Monique Kielliger (secretariaat BBA) 085-4862470 of info@bodembreedacademie.nl.
Matthijs Bos (Hobéon - procesbegeleider) 070-3066850.

Gerelateerde onderwerpen