Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

'Vindhetverleden' in de praktijk - 14 maart 2024

Kennisdialoog III: ‘Over dateren kun je nog veel meer leren’

Technieken: luminescentiedatering (OSL) en 14C-datering

Wanneer: donderdag 14 maart 2024 09.30 tot 12.30 uur
Waar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 te Amersfoort
Maximum aantal deelnemers: 50
Voor wie: (Senior) KNA Actoren Ba/Ma, studenten, PvE-opstellers, beleidsarcheologen en onderzoekers
Telt mee als nascholingsactiviteit Actorregister. Deelname is gratis

Op donderdagochtend 14 maart a.s. wordt bij de RCE alweer de derde kennisdialoog gehouden in de vorm van een workshop. De kennisdialoog maakt onderdeel uit van het E-RIHS project ‘Samen kennis maken’ (zie www.vindhetverleden.nu).
Deze keer staan onder het thema Dateren de technieken luminescentie- en 14C-dateren, en hun toepassingsmogelijkheden in de Archeologische Monumentenzorg (AMZ), in de schijnwerpers. Allereerst presenteren specialisten kort hun onderzoekstechnieken, de meest actuele ontwikkelingen binnen de techniek en recente, aansprekende resultaten uit de AMZ-praktijk. Vervolgens is er na elke presentatie ruimte voor een dialoog tussen de deelnemers en de specialist.

Margot Kuitems (RUG, Centrum voor isotopenonderzoek) brengt je weer up-to-date met koolstofdateren op organische resten.

14C-dateren heeft het afgelopen jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt waardoor de toepassingsmogelijkheden enorm zijn uitgebreid. Margot neemt ons mee in die ontwikkelingen en wat daarvan relevant is voor toepassing in de commerciële archeologie. Maar ook welke vraagstukken op dit moment relevant zijn, wat do’s en dont’s zijn, tips voor monstername en welk organische materialen het meest geschikt zijn voor koolstofdatering.


foto - Ronald Zijlstra

Jakob Wallinga (WUR, Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering) presenteert wat er kan met luminescentiedatering, incl. de nieuwste ontwikkelingen in het dateren van aardwerken.

Jakob staat in zijn bijdrage stil bij wat luminescentiedateren eigenlijk is en wat je ermee kan in een archeologisch onderzoek. De laatste jaren zijn de toepassingsmogelijkheden sterk gegroeid bij onderzoek aan bijvoorbeeld wallen en plaggendekken binnen het NWO project EARTHWORK. Jakob: ‘Aardwerken gaan ons veel leren over het verleden en de toekomst van ons landschap’.


foto - Guy Ackermans

Doe mee en meld je hieronder aan.

Persoonlijke gegevens

de heer
mevrouw