Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Certificerende instelling ArCeBu beëindigt haar werkzaamheden

ArCeBu is een van de vijf bedrijven, aangewezen door het ministerie van OCW, actief op de archeologische markt als certificerende instelling (CI) voor de BRL SIKB 4000 en de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

Per brief heeft ArCeBu haar klanten laten weten dat zij de activiteiten per 1 september 2018 beëindigt. ArCeBu geeft als reden voor het stoppen van de werkzaamheden ‘de hoge eisen’ die de Raad voor Accreditatie stelt aan de certificerende instelling. Dat leidt tot kosten die voor een klein bedrijf fors zijn en die uiteindelijk ook doorberekend moeten worden aan de klanten, aldus Ella Krist, woordvoerder van ArCeBu. In de brief heeft ArCeBu haar klanten handvatten geboden voor het overstappen naar een andere certificerende instelling.