Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Codelijsten geactualiseerd in de datastandaard SIKB0102 en de Pakbon/OS17

Het CCvD Datastandaarden heeft op 26 november ingestemd met twee aanpassingen in de domeintabellen ‘gemeenten’ en ‘uitvoerder’, behorend bij de datastandaard SIKB0102. In de lijst met gemeenten is de herindeling per 1-1-2022 doorgevoerd. Aan de lijst met uitvoerders is een nieuwe toetreder toegevoegd. De twee aanpassingen hebben geleid tot een nieuwe versie van SIKB0102 (versie 4.3.0) met een overgangstermijn tot 1 april 2022. De actuele versie van de standaard SIKB0102 vind je hier

De aanpassing in de lijst met gemeenten is op 14 december j.l. door het CCvD Archeologie bekrachtigd omdat deze ook onderdeel vormt van deel B van de Pakbon (OS17 – Tabel 10). Zie hier de actuele versie.

Voor een foutloze uitwisseling van uw bodemdata adviseert SIKB altijd de laatste versie van de standaard te gebruiken. Vraag hiernaar bij uw softwareleverancier of beheerder van uw eigen software.