Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

BRL SIKB 4000 Archeologie

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL4000 Archeologie4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018. Vanaf 20 september toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocollen KNA
TitelVersieDatumNotities
Format Programma van eisen4.124‑05‑2018Format behorende bij BRL SIKB 4000, versie 4.1 inclusief het Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4001 Programma van eisen4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018. Vanaf 20 september toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4002 Bureauonderzoek4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018. Vanaf 20 september toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018. Vanaf 20 september toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4004 Opgraven4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018. Vanaf 20 september toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4006 Specialistisch onderzoek4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018. Deze kan toegepast worden zonder wijzigingsblad.
Protocol 4010 Depotbeheer4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018. Deze kan toegepast worden zonder wijzigingsblad.
Protocol 4103 Inventariserend veldonderzoek (waterbodems)4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018. Vanaf 20 september toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4104 Opgraven (waterbodems)4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018. Vanaf 20 september toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4107 Archeologische begeleiding (waterbodems)4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018. Vanaf 20 september toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Bijlagen bij protocollen 4.0 en 4.1 (KNA)
TitelVersieDatumNotities
Bijlage Bouwstenen4.0 en 4.107‑06‑2016vigerende versie
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Gebrekennotitie1.114‑12‑2020Op 14-12-2020 vastgesteld door het CCvD Archeologie
Vergelijkingstabel BRL 4000 Archeo + protocollen versie 4.0 naar versie 4.14.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018.
Toelichtende notitie nieuwe versie BRL 4000 en KNA 4.14.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018.
Eisen aan de analoge veldtekening4.0 en 4.107‑06‑2016vigerende versie
Waarderen van vindplaatsen4.0 en 4.107‑06‑2016vigerende versie
Wijzigingsblad
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad versie 2 behorend bij BRL SIKB 4000, versie 4.1214‑12‑2020Toe te passen vanaf 20 september 2021.
OS17 'Gestandaardiseerd beschrijven' (Pakbon) bij protocollen 4.0 en 4.1 (KNA)
TitelVersieDatumNotities
Deel A2.019‑02‑2018vigerende versie
Deel B 04‑06‑2012De codetabellen vormen samen deel B; te gebruiken om velden in deel A in te vullen.
* Codetabel 1 - artefacttype1.514‑12‑2020vigerende versie
* Codetabel 2 - materiaalcategorie1.419‑02‑2018vigerende versie
* Codetabel 3 - periode1.1.119‑06‑2015vigerende versie
* Codetabel 4 - verzamelwijze1.219‑02‑2018vigerende versie
* Codetabel 5 - complextype2.219‑02‑2018vigerende versie
* Codetabel 6 - verwerving1.0.121‑05‑2019vigerende versie
* Codetabel 7 - bewaarconditie1.0.112‑09‑2011vigerende versie
* Codetabel 8 - tekeningfototype1.204‑06‑2012vigerende versie
* Codetabel 9 - monstertype1.219‑02‑2018vigerende versie
* Codetabel 10 - gemeenten1.714‑12‑2020vigerende versie
* Codetabel 11 - provincies1.0.012‑09‑2011vigerende versie
* Codetabel 12 - kaartbladen topografische dienst1.0.012‑09‑2011vigerende versie
* Codetabel 14 - documenttype1.412‑12‑2016vigerende versie
* Codetabel 15 - contexttype1.219‑06‑2015vigerende versie
* Codetabel 16 - grondsproortype1.419‑02‑2018vigerende versie
PS07 Referentietabellen bij protocollen 4.0 en 4.1 (KNA)
TitelVersieDatumNotities
Toelichting op het gebruik van de referentietabellen4.0 en 4.101‑01‑2103
PS07 Referentietabel - Limburgs Zandgebied villa Romeinse tijd4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Overijssels-Gelders zandgebied, stadskern4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Hollands duingebied NZ Volle ME4.0 en 4.101‑01‑2103vigerende versie
PS07 Referentietabel - Hollands duingebied NZ Vroege ME4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ Volle ME 4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Brabants zandgebied Neolithicum tm Romeinse tijd incl beekdalen4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Fries Gronings kleigebied Vroege en Late Middeleeuwen4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ IJZ/RT/Vroege ME Odijk4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ Romeinse tijd Huissen4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ BT/IJt/Rom Geldermalsen4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ en grafveld IJt/RT Tiel-Passewaaij4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ Volle ME Tiel-Muggenborgh4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders zandgebied BT-IJt, VME, LME en NT4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Hollands veen-klei NZ Late Pre - Vroege ME4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 4000 Archeologie 
BRL 4000 - 4001 Programma van Eisenregistratie via SIKB
BRL 4000 - 4002 Bureauonderzoekregistratie via SIKB
BRL 4000 - 4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems)registratie via SIKB
BRL 4000 - 4004 Opgraven (landbodems)registratie via SIKB
BRL 4000 - 4006 Specialistisch onderzoekregistratie via SIKB
BRL 4000 - 4010 Depotbeheerregistratie via SIKB
BRL 4000 - 4103 Inventariserend veldonderzoek (waterbodems)registratie via SIKB
BRL 4000 - 4104 Opgraven (waterbodems)registratie via SIKB
BRL 4000 - 4107 Archeologische begeleiding waterbodemsregistratie via SIKB