Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 4000 Archeologie

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL4000 Archeologie4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018. Vanaf 20 september toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocollen KNA
TitelVersieDatumNotities
Format Programma van eisen4.124‑05‑2018Format behorende bij BRL SIKB 4000, versie 4.1 inclusief het Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4001 Programma van eisen4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018. Vanaf 20 september toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4002 Bureauonderzoek4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018. Vanaf 20 september toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018. Vanaf 20 september toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4004 Opgraven4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018. Vanaf 20 september toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4006 Specialistisch onderzoek4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018. Deze kan toegepast worden zonder wijzigingsblad.
Protocol 4010 Depotbeheer4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018. Deze kan toegepast worden zonder wijzigingsblad.
Protocol 4103 Inventariserend veldonderzoek (waterbodems)4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018. Vanaf 20 september toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4104 Opgraven (waterbodems)4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018. Vanaf 20 september toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4107 Archeologische begeleiding (waterbodems)4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018. Vanaf 20 september toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Bijlagen bij protocollen 4.0 en 4.1 (KNA)
TitelVersieDatumNotities
Bijlage Bouwstenen4.0 en 4.107‑06‑2016vigerende versie
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Notitie 1 Aanleveren Pakbon niveau Artefactcode projecten vóór 2017 d.m.v. de KNA Pakbon1.015‑03‑2022
Notitie 2 Aanleveren oude projecten met of zonder KNA Pakbon1.014‑04‑2022
Gebrekennotitie1.114‑12‑2020Op 14-12-2020 vastgesteld door het CCvD Archeologie
Vergelijkingstabel BRL 4000 Archeo + protocollen versie 4.0 naar versie 4.14.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018.
Toelichtende notitie nieuwe versie BRL 4000 en KNA 4.14.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018.
Eisen aan de analoge veldtekening4.0 en 4.107‑06‑2016vigerende versie
Waarderen van vindplaatsen4.0 en 4.107‑06‑2016vigerende versie
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad versie 2 behorende bij BRL SIKB 4000, versie 4.1214‑12‑2020Toe te passen vanaf 20 september 2021.
Wijzigingsblad ontwerpversie behorende bij BRL 4000 - met boren onder 4003 en 41034-c003boren 03‑01‑2022U kunt tot uiterlijk 18 februari 2022 reageren op de ontwerpversies.
Wijzigingsblad ontwerpversie behorende bij BRL 4000 - geofysisch4-c004geof 03‑01‑2022U kunt tot uiterlijk 18 februari 2022 reageren op de ontwerpversies.
Formulier voor indienen reactie op ontwerp-wijzigingsbladen versie 4-c004geof en versie 4-c003boren 03‑01‑2022U kunt dit formulier gebruiken om tot uiterlijk 18 februari 2022 te reageren op de ontwerpversies.
OS17 'Gestandaardiseerd beschrijven' (Pakbon) bij protocollen 4.0 en 4.1 (KNA)
TitelVersieDatumNotities
Deel A2.019‑02‑2018vigerende versie
Deel B 04‑06‑2012De codetabellen vormen samen deel B; te gebruiken om velden in deel A in te vullen.
* Codetabel 1 - artefacttype1.514‑12‑2020vigerende versie
* Codetabel 2 - materiaalcategorie1.512‑12‑2022vigerende versie
* Codetabel 3 - periode1.1.212‑12‑2022vigerende versie
* Codetabel 4 - verzamelwijze1.312‑12‑2022vigerende versie
* Codetabel 5 - complextype2.312‑12‑2022vigerende versie
* Codetabel 6 - verwerving1.112‑12‑2022vigerende versie
* Codetabel 7 - bewaarconditie1.0.112‑09‑2011vigerende versie
* Codetabel 8 - tekeningfototype1.204‑06‑2012vigerende versie
* Codetabel 9 - monstertype1.312‑12‑2022vigerende versie
* Codetabel 10 - gemeenten1.912‑12‑2022vigerende versie
* Codetabel 11 - provincies1.0.012‑09‑2011vigerende versie
* Codetabel 12 - kaartbladen topografische dienst1.112‑12‑2022vigerende versie
* Codetabel 14 - documenttype1.412‑12‑2016vigerende versie
* Codetabel 15 - contexttype1.219‑06‑2015vigerende versie
* Codetabel 16 - grondsproortype1.512‑12‑2022vigerende versie
PS07 Referentietabellen bij protocollen 4.0 en 4.1 (KNA)
TitelVersieDatumNotities
Toelichting op het gebruik van de referentietabellen4.0 en 4.101‑01‑2103
PS07 Referentietabel - Limburgs Zandgebied villa Romeinse tijd4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Overijssels-Gelders zandgebied, stadskern4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Hollands duingebied NZ Volle ME4.0 en 4.101‑01‑2103vigerende versie
PS07 Referentietabel - Hollands duingebied NZ Vroege ME4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ Volle ME 4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Brabants zandgebied Neolithicum tm Romeinse tijd incl beekdalen4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Fries Gronings kleigebied Vroege en Late Middeleeuwen4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ IJZ/RT/Vroege ME Odijk4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ Romeinse tijd Huissen4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ BT/IJt/Rom Geldermalsen4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ en grafveld IJt/RT Tiel-Passewaaij4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ Volle ME Tiel-Muggenborgh4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders zandgebied BT-IJt, VME, LME en NT4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Hollands veen-klei NZ Late Pre - Vroege ME4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 4000 Archeologie 
BRL 4000 - 4001 Programma van Eisenregistratie via SIKB
BRL 4000 - 4002 Bureauonderzoekregistratie via SIKB
BRL 4000 - 4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems)registratie via SIKB
BRL 4000 - 4004 Opgraven (landbodems)registratie via SIKB
BRL 4000 - 4006 Specialistisch onderzoekregistratie via SIKB
BRL 4000 - 4010 Depotbeheerregistratie via SIKB
BRL 4000 - 4103 Inventariserend veldonderzoek (waterbodems)registratie via SIKB
BRL 4000 - 4104 Opgraven (waterbodems)registratie via SIKB
BRL 4000 - 4107 Archeologische begeleiding waterbodemsregistratie via SIKB