Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 4000 Archeologie

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 4000 Archeologie4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2025. Vanaf 20 september 2021 toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
BRL SIKB 4000 Archeologie4.214‑03‑2022Geldig vanaf 1 april 2024.
Protocollen KNA
TitelVersieDatumNotities
Protocol 4001 Programma van eisen4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2025. Vanaf 20 september 2021 toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4001 Programma van eisen4.214‑03‑2022Geldig vanaf 1 april 2024.
Protocol 4002 Bureauonderzoek4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2025. Vanaf 20 september 2021 toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4002 Bureauonderzoek4.214‑03‑2022Geldig vanaf 1 april 2024.
Protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2025. Vanaf 20 september 2021 toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek4.214‑03‑2022Geldig vanaf 1 april 2024.
Protocol 4004 Opgraven4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2025. Vanaf 20 september 2021 toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4004 Opgraven4.214‑03‑2022Geldig vanaf 1 april 2024.
Protocol 4006 Specialistisch onderzoek4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2025. Deze kan toegepast worden zonder wijzigingsblad.
Protocol 4006 Specialistisch onderzoek4.214‑03‑2022Geldig vanaf 1 april 2024.
Protocol 4010 Depotbeheer4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2025. Deze kan toegepast worden zonder wijzigingsblad.
Protocol 4010 Depotbeheer4.214‑03‑2022Geldig vanaf 1 april 2024.
Protocol 4103 Inventariserend veldonderzoek (waterbodems)4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2025. Vanaf 20 september 2021 toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4103 Inventariserend veldonderzoek (waterbodems)4.214‑03‑2022Geldig vanaf 1 april 2024.
Protocol 4104 Opgraven (waterbodems)4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2025. Vanaf 20 september 2021 toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4104 Opgraven (waterbodems)4.214‑03‑2022Geldig vanaf 1 april 2024.
Protocol 4107 Archeologische begeleiding (waterbodems)4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2025. Vanaf 20 september 2021 toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Protocol 4107 Archeologische begeleiding (waterbodems)4.214‑03‑2022Geldig vanaf 1 april 2024.
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad versie 2 behorende bij BRL SIKB 4000, versie 4.1214‑12‑2020Toe te passen vanaf 20 september 2021.
Bijlagen bij protocollen 4.0 en 4.1 en 4.2 (KNA)
TitelVersieDatumNotities
Format Programma van eisen4.124‑05‑2018Format behorende bij BRL SIKB 4000, versie 4.1 inclusief het Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020.
Format Programma van eisen4.224‑05‑2018Format behorende bij BRL SIKB 4000, versie 4.2.
Bijlage Bouwstenen4.0 en 4.1 en 4.207‑06‑2016Vigerende versie.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Ontwerp-Wijzigingsblad bij BRL SIKB 4000, versie 4.21-c00419‑06‑2024Document voor openbare consultatie, u kan reageren tot 23 augustus 2024 via het reactieformulier.
Reactieformulier bij Ontwerp-Wijzigingsblad vs 1-c00419‑06‑2024Reactieformulier bij Ontwerp-Wijzigingsblad 1-c004, u kan het formulier tot 23 augustus 2024 zenden aan info@sikb.nl
Overzicht wijzigingen in BRL SIKB 4000 (incl. onderliggende protocollen) versie 4.2 ten opzichte van versie 4.1 01‑03‑2022U kan dit document gebruiken ter voorbereiding op de implementatie van versie 4.2 per 1 april 2024. Implementatie moet zijn afgerond uiterlijk 30 juni 2025.
Notitie 1 Aanleveren Pakbon niveau Artefactcode projecten voor 2017 d.m.v. de KNA Pakbon1.015‑03‑2022
Notitie 2 Aanleveren oude projecten met of zonder KNA Pakbon1.014‑04‑2022
Gebrekennotitie1.114‑12‑2020Op 14-12-2020 vastgesteld door het CCvD Archeologie
Vergelijkingstabel BRL 4000 Archeo + protocollen versie 4.0 naar versie 4.14.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018.
Eisen aan de analoge veldtekening4.0 en 4.1 en 4.207‑06‑2016Vigerende versie.
Waarderen van vindplaatsen4.0 en 4.1 en 4.207‑06‑2016Vigerende versie.
OS17 'Gestandaardiseerd beschrijven' (Pakbon) bij protocollen 4.0 en 4.1 en 4.2 (KNA)
TitelVersieDatumNotities
Deel A2.019‑02‑2018Vigerende versie.
Deel B 04‑06‑2012De codetabellen vormen samen deel B; te gebruiken om velden in deel A in te vullen.
* Codetabel 1 - artefacttype1.514‑12‑2020vigerende versie
* Codetabel 2 - materiaalcategorie1.512‑12‑2022vigerende versie
* Codetabel 3 - periode1.1.212‑12‑2022vigerende versie
* Codetabel 4 - verzamelwijze1.312‑12‑2022vigerende versie
* Codetabel 5 - complextype2.312‑12‑2022vigerende versie
* Codetabel 6 - verwerving1.112‑12‑2022vigerende versie
* Codetabel 7 - bewaarconditie1.0.112‑09‑2011vigerende versie
* Codetabel 8 - tekeningfototype1.204‑06‑2012vigerende versie
* Codetabel 9 - monstertype1.312‑12‑2022vigerende versie
* Codetabel 10 - gemeenten1.912‑12‑2022vigerende versie
* Codetabel 11 - provincies1.0.012‑09‑2011vigerende versie
* Codetabel 12 - kaartbladen topografische dienst1.112‑12‑2022vigerende versie
* Codetabel 14 - documenttype1.412‑12‑2016vigerende versie
* Codetabel 15 - contexttype1.219‑06‑2015vigerende versie
* Codetabel 16 - grondsproortype1.512‑12‑2022vigerende versie
PS07 Referentietabellen bij protocollen 4.0 en 4.1 (KNA)
TitelVersieDatumNotities
Toelichting op het gebruik van de referentietabellen4.0 en 4.101‑01‑2103
PS07 Referentietabel - Limburgs Zandgebied villa Romeinse tijd4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Overijssels-Gelders zandgebied, stadskern4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Hollands duingebied NZ Volle ME4.0 en 4.101‑01‑2103vigerende versie
PS07 Referentietabel - Hollands duingebied NZ Vroege ME4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ Volle ME 4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Brabants zandgebied Neolithicum tm Romeinse tijd incl beekdalen4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Fries Gronings kleigebied Vroege en Late Middeleeuwen4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ IJZ/RT/Vroege ME Odijk4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ Romeinse tijd Huissen4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ BT/IJt/Rom Geldermalsen4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ en grafveld IJt/RT Tiel-Passewaaij4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ Volle ME Tiel-Muggenborgh4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders zandgebied BT-IJt, VME, LME en NT4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Hollands veen-klei NZ Late Pre - Vroege ME4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 4000 Archeologie 
BRL 4000 - 4001 Programma van Eisenregistratie via SIKB
BRL 4000 - 4002 Bureauonderzoekregistratie via SIKB
BRL 4000 - 4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems)registratie via SIKB
BRL 4000 - 4004 Opgraven (landbodems)registratie via SIKB
BRL 4000 - 4006 Specialistisch onderzoekregistratie via SIKB
BRL 4000 - 4010 Depotbeheerregistratie via SIKB
BRL 4000 - 4103 Inventariserend veldonderzoek (waterbodems)registratie via SIKB
BRL 4000 - 4104 Opgraven (waterbodems)registratie via SIKB
BRL 4000 - 4107 Archeologische begeleiding waterbodemsregistratie via SIKB