Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

SIKB0102 Archeologie

SIKB0102 versie 4.2.0
TitelVersieDatumNotities
Uitwisselmodel IM SIKB0102versie 4.2.020‑11‑2020vigerende versie
Domeintabellen SIKB0102 (PDF)versie 4.2.020‑11‑2020vigerende versie
SIKB0102 XSD en Lookup domeintabellenversie 4.2.020‑11‑2020vigerende versie
Voorbeeldbestand SIKB0102 (.xml)versie 4.2.020‑11‑2020vigerende versie
SIKB0102 versie 4.1.0
TitelVersieDatumNotities
Uitwisselmodel IM SIKB0102versie 4.1.008‑03‑2019geldig t/m 31 maart 2021
Domeintabellen SIKB0102 (PDF)versie 4.1.008‑03‑2019geldig t/m 31 maart 2021
SIKB0102 XSD en Lookup domeintabellenversie 4.1.008‑03‑2019geldig t/m 31 maart 2021
Voorbeeldbestand SIKB0102 (.xml)versie 4.1.008‑03‑2019geldig t/m 31 maart 2021
SIKB0102 Wijzigingen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingen SIKB0102 versie 4.1.0 -> 4.2.020‑11‑2020
Wijzigingen SIKB0102 versie 4.0.0 -> 4.1.008‑03‑2019
Wijzigingen SIKB0102 versie 3.3.0 -> 4.0.007‑12‑2017
Wijzigingen SIKB0102 versie 3.1.0 -> 3.2.027‑11‑2015
Wijzigingen SIKB0102 versie 3.2.0 -> 3.3.025‑11‑2016
Wijzigingen SIKB0102 versie 3.0.0 -> 3.1.019‑06‑2015