Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

SIKB0102 Archeologie

SIKB0102 Archeologie
TitelVersieDatumNotities
Uitwisselmodel IM SIKB0102versie 3.3.025‑11‑2016
Domeintabellen SIKB0102 (PDF)versie 3.3.025‑11‑2016
SIKB0102 XSD en Lookup domeintabellenversie 3.3.025‑11‑2016
Voorbeeldbestand SIKB0102 (.xml)versie 3.3.025‑11‑2016
Wijzigingen SIKB0102 versie 3.2.0 -> 3.3.025‑11‑2016
Wijzigingen SIKB0102 versie 3.1.0 -> 3.2.027‑11‑2015
Wijzigingen SIKB0102 versie 3.0.0 -> 3.1.019‑06‑2015