Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB0102 Archeologie

SIKB0102 versie 4.4
TitelVersieDatumNotities
Uitwisselmodel IM SIKB0102versie 4.425‑11‑2022vigerende versie
SIKB0102 XSDversie 4.425‑11‑2022vigerende versie
Voorbeeldbestand SIKB0102 (.xml)versie 4.425‑11‑2022vigerende versie
Domeintabellen SIKB0102
TitelVersieDatumNotities
Domeintabellen SIKB010225‑11‑2022
SIKB0102 versie 4.3.0
TitelVersieDatumNotities
Uitwisselmodel IM SIKB0102versie 4.3.026‑11‑2021geldig t/m 31 maart 2023
Domeintabellen SIKB0102 (PDF)versie 4.3.026‑11‑2021geldig t/m 31 maart 2023
SIKB0102 XSD en Lookup domeintabellenversie 4.3.026‑11‑2021geldig t/m 31 maart 2023
Voorbeeldbestand SIKB0102 (.xml)versie 4.3.026‑11‑2021geldig t/m 31 maart 2023
SIKB0102 Wijzigingen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingen SIKB0102 versie 4.3.0 -> 4.425‑11‑2022
Wijzigingen SIKB0102 versie 4.2.0 -> 4.3.026‑11‑2021
Wijzigingen SIKB0102 versie 4.1.0 -> 4.2.020‑11‑2020
Wijzigingen SIKB0102 versie 4.0.0 -> 4.1.008‑03‑2019
Wijzigingen SIKB0102 versie 3.3.0 -> 4.0.007‑12‑2017
Wijzigingen SIKB0102 versie 3.1.0 -> 3.2.027‑11‑2015
Wijzigingen SIKB0102 versie 3.2.0 -> 3.3.025‑11‑2016
Wijzigingen SIKB0102 versie 3.0.0 -> 3.1.019‑06‑2015