Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB0102 Archeologie

SIKB0102 versie 4.3.0
TitelVersieDatumNotities
Uitwisselmodel IM SIKB0102versie 4.3.026‑11‑2021vigerende versie
Domeintabellen SIKB0102 (PDF)versie 4.3.026‑11‑2021vigerende versie
SIKB0102 XSD en Lookup domeintabellenversie 4.3.026‑11‑2021vigerende versie
Voorbeeldbestand SIKB0102 (.xml)versie 4.3.026‑11‑2021vigerende versie
SIKB0102 versie 4.2.0
TitelVersieDatumNotities
Uitwisselmodel IM SIKB0102versie 4.2.020‑11‑2020geldig t/m 31 maart 2022
Domeintabellen SIKB0102 (PDF)versie 4.2.020‑11‑2020geldig t/m 31 maart 2022
SIKB0102 XSD en Lookup domeintabellenversie 4.2.020‑11‑2020geldig t/m 31 maart 2022
Voorbeeldbestand SIKB0102 (.xml)versie 4.2.020‑11‑2020geldig t/m 31 maart 2022
SIKB0102 Wijzigingen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingen SIKB0102 versie 4.2.0 -> 4.3.026‑11‑2021
Wijzigingen SIKB0102 versie 4.1.0 -> 4.2.020‑11‑2020
Wijzigingen SIKB0102 versie 4.0.0 -> 4.1.008‑03‑2019
Wijzigingen SIKB0102 versie 3.3.0 -> 4.0.007‑12‑2017
Wijzigingen SIKB0102 versie 3.1.0 -> 3.2.027‑11‑2015
Wijzigingen SIKB0102 versie 3.2.0 -> 3.3.025‑11‑2016
Wijzigingen SIKB0102 versie 3.0.0 -> 3.1.019‑06‑2015