Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BEUK: nieuwe start voor standaardisering van onderzoeken en toetsing

In 2007 is onder de naam MOS (Modulaire Opbouw Saneringsplannen) een poging gedaan om saneringsplannen, evaluatie-onderzoeken en nazorgrapportages te standaardiseren.

In 2007 is onder de naam MOS (Modulaire Opbouw Saneringsplannen) een poging gedaan om saneringsplannen, evaluatie-onderzoeken en nazorgrapportages te standaardiseren. Het resultaat van het project is eind 2007 gepresenteerd, maar kon op weinig draagvlak rekenen. Te gedetailleerd en eenzijdig was de meest gehoorde kritiek. Daarom werd aan SIKB gevraagd om een projectplan op te stellen waarbij de belangen van de betrokken partijen beter tot haar recht komen. Onder de naam BEUK (
B
odemsanering
E
fficiŽnt door
U
niformering in de
K
eten) wordt er een nieuwe start gemaakt. Lees meer........