Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bodembescherming bij ondergrondse opslagtanks

Op verzoek van de betrokken inspectie-instellingen en het ministerie van VROM heeft SIKB met ingang van 1 oktober 2009 het beheer op zich genomen van de richtlijnen voor de inspectie van ondergondse opslagtanks.

Op verzoek van de betrokken inspectie-instellingen en het ministerie van VROM heeft SIKB met ingang van 1 oktober 2009 het beheer op zich genomen van de richtlijnen voor de inspectie van ondergondse opslagtanks . Het betreft zaken als kathodische bescherming, controle op de aanwezigheid van water en bezinksel en inwendige beoordeling van stalen tanks. De SIKB-website is hiertoe inmiddels aangevuld. Meer informatie zie Bodembescherming.