Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL 1000 Partijkeuringen aangepast en uitgebreid

BRL 1000 Monsterneming voor partijkeuringen is aangepast op het Besluit bodemkwaliteit.

BRL 1000 Monsterneming voor partijkeuringen is aangepast op het Besluit bodemkwaliteit. [#]voor nieuwe versie en overzicht van wijzigingen. Bovendien is er een nieuw protocol vastgesteld protocol 1004: Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen. Het nieuwe protocol is ter uitvoering van de EU-richtlijn Storten. Binnenkort wordt AP04-M vervangen door AS SIKB 1000. Lees verder ...........