Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 7500 “Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie” aangepast.

BRL SIKB 7500 en het bijbehorende protocol 7510 “Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie” zijn gewijzigd.

BRL SIKB 7500 en het bijbehorende protocol 7510 “Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie” zijn gewijzigd. Dat was nodig voor de afstemming op de regels uit het Besluit bodemkwaliteit.

lees meer ......