Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Infobladen: kerninformatie per schema

Wilt u snel globaal inzicht in waar het in een bepaalde BRL nu eigenlijk om draait?

Wilt u snel globaal inzicht in waar het in een bepaalde BRL nu eigenlijk om draait? Voor elk certificatie- en accreditatieschema (en de Normbladen) in het bodembeheer is er nu een zogenoemd Infoblad. Met daarin de kerninformatie over het schema op één tweezijdig bedrukt A4. Klik op de pagina [#] op deze site op het schema waarvan u het Infoblad wilt zien. Het staat dan onder het kopje 'Informatieve documenten'. Er is een apart Infoblad over de werking van de hele documentenstructuur en een apart Infoblad over de documenten over waterbodems.