Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Milieukundige begeleiding (water-)bodemsaneringen

Het CCVD Bodembeheer heeft - vooruitlopend op een omvangrijkere wijziging in 2010 ivm de Waterwet- een wijziging van protocol 6003 vastgesteld.

Het CCVD Bodembeheer heeft - vooruitlopend op een omvangrijkere wijziging in 2010 ivm de Waterwet- een wijziging van protocol 6003 vastgesteld. Het betreft het begrip kritische werkzaamheden en het uitvoeren van werkzaamheden door veldwerkers. Tevens is een precisering van de regeling voor kritische werkzaamheden in protocol 6001 en 6002 vastgesteld (vastleggen voor aanvang werk). Klik hier voor het interpretatiedocument.