Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Richtlijn aanvullende controles bodembeheer

Op 1 april 2009 treedt een richtlijn voor aanvullende controles bij bodembeheer in werking.

Op 1 april 2009 treedt een richtlijn voor aanvullende controles bij bodembeheer in werking. Doel van de richtlijn is het ontmoedigen van eventueel fraudegedrag. De richtlijn is ook bedoeld als positief signaal: de bodembranche wil af van fraudeurs en zet daartoe concrete stappen. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan adequaat ketentoezicht. De controlerichtlijn heeft betrekking op analyses, partijkeuringen, veldwerk en milieukundige begeleiding en geldt van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2010, waarna evaluatie plaatsvindt. De controles worden binnen reguliere audittijd uitgevoerd.