Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Twee pilots Digitaal Normaal afgerond

De uitwisseling van bodemgegevens is zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven vrijwel volledig gedigitaliseerd.

De uitwisseling van bodemgegevens is zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven vrijwel volledig gedigitaliseerd. Het dataverkeer tussen de overheid en het bedrijfsleven is, in tegenstelling tussen het verkeer binnen de groepen onderling, nog maar beperkt gedigitaliseerd. Het project Digitaal Normaal wil deze ontbrekende schakel invullen: het uitwisselen van digitale bodemgegevens wordt dan normaal tussen alle betrokken partijen. Deze zomer zijn twee pilots afgerond, waarin de mogelijkheden voor de uitwisseling van digitale gegevens is uitgewerkt.lees meer
eindrapport pilot Meldpunt bodemkwaliteit
eindrapport pilot Toetsingsmodule bodemkwaliteit BIELLS