Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Aanpassing RAMZ vertraagd

Vanwege de wisseling van regering en capaciteitsproblemen bij de juridische ondersteuning van de RCE is het niet gelukt om de Ramz tijdig aan te passen.

In afwachting van de aanpassing van het Ramz hanteert OCW het volgende uitgangspunt:
Uitgaande van de zelfregulering en de door het veld onderschreven recente KNA normen als de normen van de archeologische beroepsgroep, is de verwachting dat partijen zich bij het doen van opgravingen houden aan de KNA 3.2 voor landbodems en de de KNA 3.1. voor waterbodems. De EGI inspecteert dan ook op deze meest recente normen. Als partijen nog opgraven conform KNA 3.1. kan dit echter niet tot sancties leiden, omdat deze versie nog steeds door de RAMZ wordt erkend.