Kennis van kwaliteit in bodembeheer

AS SIKB 1000 geaccepteerd

Op 30 november 2010 heeft de Raad voor de Accreditatie het Accreditatieschema Monsterneming voor partijkeuringen (AS SIKB 1000) versie 1.1 van 4 maart 2010 goedgekeurd.

Op 30 november 2010 heeft de Raad voor de Accreditatie het Accreditatieschema Monsterneming voor partijkeuringen (AS SIKB 1000) versie 1.1 van 4 maart 2010 goedgekeurd. Per die datum is het schema toegevoegd aan de scope die de RvA heeft toegekend aan SIKB als schemabeheerder.
Het schema kan vanaf heden worden gedownload vanaf de website van SIKB.