Kennis van kwaliteit in bodembeheer

BRL SIKB 2000, 2100 en 7000: nieuwe Interpretaties

Er zijn nieuwe Interpretaties bij de beoordelingsrichtlijnen voor veldwerk (BRL SIKB 2000), mechanisch boren (2100) en uitvoering bodemsanering (7000).

Sinds 16-12-2010 zijn nieuwe interpretaties van toepassing op de certificatieschema's voor veldwerk (BRL SIKB 2000), mechanisch boren (2100) en uitvoering bodemsanering (7000). Kort samengevat komen deze hierop neer:
BRL SIKB 2000, Veldwerk bij milieuhygiŽnisch bodemonderzoekDe aanpassing van interpretatie nr. 8 in het Interpretatiedocument stroomlijnt het aantal initiŽle audits dat een certificatie-instelling bij een bedrijf moet uitvoeren voor dit certificatieschema.
BRL SIKB 2100, Mechanisch borenEen VCA-certificaat wordt pas verleend als een bedrijf een VGM-beheersysteem drie maanden operationeel heeft. Door de korte implementatietermijn van het certificatieschema voor mechanisch boren is het voor veel bedrijven onmogelijk om hieraan tijdig te voldoen. De interpretatie geeft voor bedrijven die verder aan alle eisen uit het schema voldoen onder voorwaarden een ontheffing voor de VCA-eis tot 1 juli 2011. naar het nieuwe Interpretatiedocument
BRL SIKB 7000, Uitvoering bodemsaneringDeze nieuwe interpretatie nr. 10 in het Interpretatiedocument geeft certificatie-instellingen de mogelijkheid om aannemers die een jaar lang geen projecten onder certificaat hebben kunnen uitvoeren incidenteel een half jaar uitstel te verlenen.