Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Geactualiseerde NRB beschikbaar voor commentaar

Onder voorzitterschap van Bodem+ hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven samen met de overheid de Nederlandse Richtlijn Bodem (NRB) geactualiseerd. Ge´nteresseerden kunnen het concept van de NRB inzien en van commentaar

Onder voorzitterschap van Bodem+ hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven samen met de overheid de Nederlandse Richtlijn Bodem (NRB) geactualiseerd. Dit is gebeurd naar aanleiding van evaluaties van de NRB in 2007/2008. Ge´nteresseerden kunnen het concept van de NRB inzien en van commentaar voorzien. Hun opmerkingen kunnen ze aan Bodem+ sturen. De geactualiseerde NRB vervangt op den duur de huidige NRB 2001/2003.
Het commentaar wordt na de commentaarperiode verwerkt in het NRB-team. Hierna wordt de geactualiseerde NRB ter goedkeuring aan de Stuurgroep Bodem (StuBo) voorgelegd. Na goedkeuring krijgt de vernieuwde NRB pas de status van een richtlijn. De verwachting is dat de NRB in het najaar van 2010 wordt gepubliceerd.
Veranderingen na actualisatie
Het doel van de actualisatie is de huidige NRB versie van 2001/(2003) aan te passen aan de stand der techniek. Hierbij is rekening gehouden met de uitkomsten van de evaluaties van de NRB die in 2007/2008 zijn uitgevoerd. Hieruit bleek dat alle gebruikers de NRB waarderen als instrument om de bodem te beschermen. Het toepassen van de NRB moest wel eenvoudiger, beter uitvoerbaar en handhaafbaar worden. Hiervoor zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • de stoffenlijst is aangepast (de risico's en afweging van gevolgen ontbraken hierin, net als een relatie tot hoeveelheid en duur van gebruik van de stoffen)
  • de leesbaarheid is verbeterd
  • de richtlijn is praktischer gemaakt voor bedrijven
  • er zijn meer definities van begrippen toegevoegd
  • betere afstemming op andere wet- en regelgeving.

Meer informatie vindt u op de site van Bodem+.