Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Huidige versie AS SIKB 2000 langer te gebruiken

We verwachten de nieuwe versie van AS SIKB 2000 voorjaar 2011 vast te stellen. Rekening houdend met een overgangstermijn van een jaar betekent dit dat de nu vigerende ontwerp-versie 1.0 van AS SIKB 2000 nog te gebruiken is tot 1 maart 2012

Oorspronkelijk was het de bedoeling ontwerp-versie 1.0 van AS SIKB 2000 in te trekken op 1 januari 2011. We willen echter de beoordeling van de Raad voor Accreditatie op een eerdere concept-versie zorgvuldig verwerken. Naar verwachting ronden we dit voorjaar 2011 af.