Kennis van kwaliteit in bodembeheer

HUM Wbb herzien

De Handhavingsuitvoeringsmethode (HUM) Wbb is ingrijpend herzien.

De HUM Wbb is een werkdocument voor toezichthouders en handhavers Wbb. De Handhavingsuitvoeringsmethode (HUM) Wbb is ingrijpend herzien. De HUM Wbb kan gebruikt worden als naslagwerk en een best practice-document met tips en praktijkgevallen. De meest actuele inzichten en (handhavings-)strategieŽn zijn in deze versie 7.5 bewerkt. Om het verband met de normbladen 8001 en 8002 aan te geven heeft de HUM documentnummer 8211 gekregen. De herziene versie van de HUM Wbb is op 14 oktober 2010 vastgesteld door het CCVD Bodembeheer; het ontwerp heeft ter inzage gelegen. De ingekomen reacties zijn verwerkt.