Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Informatieblad bronbemalingen

De Waterwet en de Omgevingsvergunning hebben de regels rondom bronbemalingen veranderd.

De Waterwet en de Omgevingsvergunning hebben de regels rondom bronbemalingen veranderd. Per 1 januari 2011 treedt het Besluit lozen buiten inrichtingen in werking. In nauw overleg met waterschappen en branches werkt SIKB aan een kwaliteitsrichtlijn voor bronbemalingen. Wat betekent dat voor als bemaler, adviseur of opdrachtgever? Klik hier voor meer informatie.