Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Jaarrapportage bodembeheer 2009

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft in haar vergadering van 17 juni 2010 het rapport Kwaliteitsverklaringen met blijvende waarde 2009 vastgesteld, waarin het functioneren van de certificatieschema”s voor milieuhygiënisch bodembeheer over 2009 is beoordeeld.

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft in haar vergadering van 17 juni 2010 het rapport Kwaliteitsverklaringen met blijvende waarde 2009 vastgesteld, waarin het functioneren van de certificatieschema”s voor milieuhygiënisch bodembeheer over 2009 is beoordeeld.
In dit kader zijn de resultaten van (vervolg-)audits door certificerende instellingen in 2009 voor de beoordelingsrichtlijnen BRL SIKB 0100, 1000, 2000, 6000, 7000, 7500 en 9335 beschreven. Tevens zijn -voor zover mogelijk- de resultaten in perspectief geplaatst door vergelijking met de periode tussen 2006 en 2008.