Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Jaarrapportage bodembescherming 2009

Het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming heeft in haar vergadering van 5 november 2010 het rapport Functioneren certificatieschema”s bodembescherming SIKB
, over 2009 is beoordeeld.

Vanuit SIKB[#] is dit de eerste rapportage over de uitvoering van de certificatieschema”s voor bodembescherming.
In het rapport zijn de resultaten van (vervolg-)audits
2319, 2362, 2369, 2370, 2371 en 2372 beschreven.