Kennis van kwaliteit in bodembeheer

KNA 3.2 vrijgegeven voor gebruik!

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie heeft de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.2 vrijgegeven voor gebruik.

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie heeft de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.2 vrijgegeven voor gebruik. De KNA 3.2 is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het veld en dankzij de input van diverse personen in de KNA begeleidingscommissie. In deze commissie zaten deskundigen die waren afgevaardigd namens betrokken bedrijven en organisaties. De herziening is tot stand gekomen in de periode tussen maart 2009 en maart 2010.
Het CCvD heeft het ontwerp van de KNA 3.1 op 1 maart 2010 goedgekeurd. Tot 1 november 2010 kan zowel met de KNA 3.1 gewerkt worden als met de KNA 3.2. Hier kunt de herziene KNA downloaden en kunt u meer informatie vinden over de overgangsregeling, de wijzigingen en de samenstelling van de begeleidingscommissie.