Kennis van kwaliteit in bodembeheer

KNA 3.2 Wijzigingsblad ter kritiek

Wijzigingsblad nr 1 KNA 3.2 Landbodems is vrijgegeven voor kritiek i.r.t. uitkomsten van het project '
Harmonisatie aanleveringseisen Deponeren
. U kunt tot uiterlijk 8 maart 2011 reageren op de ontwerp-documenten.

De archeologische sector wil de efficiency bij het aanleveren en accepteren van archeologische vondsten verhogen. De discussiefase in de begeleidingscommissie van het project 144 “Harmonisatie aanleveringseisen Deponeren” is in het najaar van 2010 beëindigd. De depothouders (vertegenwoordigd door de provinciaal archeologen en de provinciale en gemeentelijke depotbeheerders), de opgravende bedrijven, de universiteit Leiden, de RCE, software-ontwikkelaars en de SIKB werkten in het project samen aan een oplossing. Dat gebeurde op basis van een door het CCvD Archeologie goedgekeurd projectplan en met een financiële bijdrage van de provincies. De uitkomsten van het overleg veronderstellen dat de KNA op onderdelen gewijzigd wordt. Dit gebeurt met een tussentijdse wijziging: het nu voorliggende ontwerp-Wijzigingsblad (op basis van de KNA 3.2). Tevens is er een notitie opgesteld ten aanzien van de juridische aspecten van het deponeren.
U kunt tot 8 maart 2011 op het ontwerp wijzigingsblad reageren middels het reactieformulier. Meer informatie over de voorgestelde wijzingingen en de uitkomsten van het project Harmonisatie aanleveringseisen Deponeren” leest u in de oplegnotitie. U wordt geinformeerd over de behandeling van uw commentaar.
Om alvast in uw agenda te noteren: 2 maart 2011 kennis- en discussiebijeenkomst over de voorsgestelde wijzigingen. In januari wordt u over het programma nader geinformeerd. Klik hier om naar de volledige pagina te gaan.