Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Kwaliteitsverklaringen met blijvende waarde

"Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft in haar vergadering van 17 december 2009 het rapport Kwaliteitsverklaringen met blijvende waarde vastgesteld, waarin het functioneren van de certificatieschemaā€¯s voor milieuhygiĆ«nisch bodembeheer is beoordeeld.

In dit licht zijn de resultaten van (vervolg-)audits door certificerende instellingen in 2008 voor de beoordelingsrichtlijnen BRL SIKB 0100, 1000, 2000, 6000, 7000, 7500 en 9335 beschreven. Tevens heeft -voor zover mogelijk- een trendmatige analyse plaatsgevonden voor de periode tussen 2006 en 2008."
Klik hier voor het rapport.