Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Nieuw Interpretatieblad BRL SIKB 2000

BRL en AS SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiŽnisch bodemonderzoek) aangesloten op de Waterwet. Hiervoor zijn de Interpretatiedocumenten bij beide schema's aangevuld.

De aan de Interpretatiedocumenten toegevoegde aanpassingen (de punten 16-18 in het document bij BRL SIKB 2000 en de punten 10-12 in het document bij AS SIKB 2000) houden hoofdzakelijk verband met de inwerkingtreding van de Waterwet.
Direct naar de nieuwe versie van het Interpretatiedocument bij BRL SIKB 2000.
Direct naar de nieuwe versie van het Interpretatiedocument bij AS SIKB 2000.
De nieuwe aangevulde versies van beide Interpretatiedocumenten treden op 1 november 2010 in werking. De nieuwe punten kunnen vanaf die datum door de markt worden gebruikt als onderdeel van de vigerende versies van BRL, resp. AS, SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.