Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Nieuw Interpretatiedocument voor BRL 1000

Voor BRL 1000 "Monstername voor partijkeuringen"is een aangepast interpretatiedocument beschikbaar. In dit interpretatiedocument zijn ook aanpassingen voor protocol 1001 (Grond en baggerspecie) en voor protocol 1002 (niet-vormgegeven bouwstoffen) doorgevoerd.

De aanpassingen hebben betrekking op:
Onderdeel Betreft Wijziging BRL SIKB 1000 versie 8.0 Kwalificatie-eisen auditorsHarmonistatie van de eisen aan de auditteams in BRL SIKB 1000 met die van BRL SIKB 2000, 6000 en 7000 Protocol 1001 en 1004, par. 6.2.1Onderdeel "Ruimtelijke monsternemingspatroon, aantallen monstersCorrectie van de formuleProtocol 1001, par. 6.2 en protocol 1002, par. 6.1.3Asbesthoudende partijenen alsmede verwijzingen naar NEN5707 en NEN 5897Voor asbest-verdachte en -houdende grond en bouwstoffen worden NEN5707 en NEN 5986 weer leidend geacht.Voor grond (protocol 10010) betekent dit dat, in afwijking op paragraaf 6.2 en overeenkomstig NEN 5707:2003 de maximale partijgrootte 2.000 ton bedraagt (i.p.v. 10.000 ton)
Klik hier voor de actuele versie van het interpretatiedocument.
Ook de Ministeriele regeling zal ten aanzien van de maximale partijomvang voor asbestverdachte of –houdende partijen dienovereenkomstig worden aangepast, naar verwachting per 1 oktober 2010.
De beschreven aanpassingen kunnen per direct door de markt worden gebruikt als onderdeel van de vigerende versie (versie 8.0) van BRL en protocollen 1001 en 1002 (versie 2.0), maar moeten uiterlijk 1 oktober 2010 zijn geïmplementeerd.