Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Nieuwe documenten voor veldwerk gepubliceerd

Vernieuwde BRL en AS SIKB 2000 voor veldwerk en protocol 2006 voor mechanisch boren beschikbaar.

BRL SIKB 2000, voor veldwerk, is vernieuwd. Naast de bij een actualisatie gebruikelijke soorten aanpassingen (wegnemen fouten, aansluiten op vernieuwde regelgeving e.d.) is de activiteit mechanisch boren aan dit certificatieschema toegevoegd. De technische eisen aan mechanisch boren staan in het nu vastgestelde protocol 2006, de algemene kwaliteitseisen, zoals de opleidings- en ervaringseisen, in BRL SIKB 2000. Naar de pagina met BRL SIKB 2000 en protocol 2006 (vink daar even 'Landbodem' aan).
Ook is nu AS SIKB 2000, het accreditatieschema voor veldwerk, vastgesteld. Naar de pagina met AS SIKB 2000 (vink daar even 'Waterbodem' aan).
//Er is nog wel een voorbehoud:// met deze publicatie lopen we vooruit op de beoordeling van de documenten door de Raad voor Accreditatie. Dit kan nog tot aanpassingen leiden, maar we hebben alle reden om erop te vertrouwen dat op basis van deze documenten een begin kan worden gemaakt met certificatie- of accreditatietrajecten.