Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Nieuwe versie Regeling bodemkwaliteit

Op 9 juni 2010 is een nieuwe versie van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) in de Staatscourant gepubliceerd. In de nieuwe Rbk is onder meer een aantal AP-04 pakketten toegevoegd aan bijlage C.

Op 9 juni 2010 is een nieuwe versie van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) in de Staatscourant gepubliceerd. In de nieuwe Rbk is een aantal AP-04 pakketten toegevoegd aan bijlage C. Ook is er een integraal overzicht opgenomen met daarin alle geldende beoordelingsrichtlijnen, protocollen en pakketten.
De analyses uit de pakketten SG6 (asbest in grond), SG7 (EOX, bromide en fluoride in grond) en SB5 (asbest in bouwstoffen), mogen vanaf 9 juni 2010 alleen onder erkenning worden uitgevoerd. Per 1 april en 1 oktober 2009 is ook een aantal protocollen aan AS SIKB 3000 toegevoegd. In deze tabel treft u de inwerkingtredingsdata in chronologische volgorde aan.
Als u al erkend bent door Bodem+ en u meer pakketten van plan bent uit te voeren, moet u een wijziging van de erkenning aanvragen bij Bodem+. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Bodem+. Kijk daar bij de FAQ”s (veelgestelde vragen) over het aanvragen van een erkenning.