Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Nieuwe versie van BRL SIKB 7500 en protocol 7510

Voor BRL SIKB 7500 en protocol 7510 zijn aangepaste documenten beschikbaar.

Voor BRL SIKB 7500 en protocol 7510 zijn aangepaste documenten beschikbaar. Met de aanpassing is het (droog) zeven van niet-toepasbare grond binnen de scope van het certificatieschema gebracht.
Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft nieuwe versies (3.1) vastgesteld van de beoordelingsrichtlijn (BRL) SIKB 7500 “Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie” alsmede van protocol 7510 “Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie”
Het Ministerie van VROM heeft aangegeven dat het (droog) zeven van niet-toepasbare grond in Bbk/Rbk is aangemerkt als bewerking en daarmee als erkenningsplichtig.
Met de aanpassing is deze activiteit onder de reikwijdte van BRL SIKB 7500 gebracht.. Het vertrekpunt is dat bewerkingshandelingen met ernstig verontreinigde grond aan uniforme kwaliteitsborgingspunten moeten voldoen. Het (droog) zeven van ernstig verontreinigde grond wordt in deze zin niet anders beoordeeld dan één van de andere gevalideerde methoden, zoals reiniging en immobilisatie.Klik hier voor de aangepaste documenten.
De gewijzigde BRL en protocol zullen in de eerstvolgende wijziging van de Regeling bodemkwaliteit in oktober 2010 worden opgenomen. Tot 1 juli 2011 zal een vrijstelling gelden op de erkenningsplicht in geval van droog zeven van asbesthoudende grond.